Tento rok sme pripravili tri vyžiadané prednášky, jednu zo Slovenska a dve z Česka.    Ich obsah sme aktualizovali podľa materiálov autorov.                                                                                                                                                                                                                                

Pozrite si témy, abstrakty a profily našich troch pozvaných rečníkov:  Pavel Stříž, Ondřej Vencálek a Slavko Fedorik.