Aleš Kozubík, predseda organizačného výboru
e-mail: alesko @ frcatel.fri.uniza.sk

 

Rudolf Blaško, editor zborníka
e-mail: beerb @ frcatel.fri.uniza.sk

 

Tomáš Majer, informácie o softvérovom a hardvérovom vybavení pre prezentácie
e-mail: tomas.majer @ fri.uniza.sk

 

Pavel Stříž, sekcia LaTeX, R a ich priatelia
e-mail: pavel @ striz.cz

 

Miloslav Ofúkaný, sekcia Open GIS & Open Data
e-mail: ofukany @ geocommunity.sk

 

Martin Šechný, semináre pre učiteľov
e-mail: martin.sechny @ soit.sk