2. júla 2024

 

9:00-12:00  
Prezentácia účastníkov
     
13:00-13:45 Pavel Stříž
Sudoku s překryvy
13:45-14:45 Michal Kaukič
Marimo - reaktívny notebook
14:45-15:00 prestávka  
     
15:00-15:15 Richard Fabo
Industrial Shields. Priemyselné zariadenia založené na Arduino a Raspberry Pi. Oslobodenie priemyslu pomocou Open Source technológie.
15:15-15:45 Miroslav Biňas
Múdra katedra - o IOT, o infraštruktúre, o docker kompozícii, o službe balena.io, a o otvorených možnostiach pre kreativitu
15:45-16:00 Richard Fabo
Priemyselné zariadenia založené na Arduine, Raspberry Pi, ESP32… GNU Emacs ako IDE.
16:00-16:15 prestávka  
     
16:15-16:45 Miroslav Biňas Ako som napísal bakalárku po 10 rokoch - o aktualizácii a skúsenostiach s LaTeX šablónou pre naše záverečné práce
16:45-17:00 Pavel Stříž
Představení prostředí Raylib+R
17:00-17:15 Pavel Stříž
Generování pseudonáhodných čísel po cifrách
17:15-17:25 Aleš Kozubík LaTeX-ový rozmerovník
17:25-17:40 Pavel Stříž, Štefan Peško Problém N sudoku cifer
17:40-17:50 Pavel Stříž Novinky v TeXovém světě

 

3. júla 2024

 

8:45-9:00 Jiří Rybička
Jak jsou středoškoláci vybaveni pro tvorbu dokumentů?
9:00-9:15 Aleš Kozubík
Ako mi pomohol balíček tcolorbox
9:15-9:30 Rudolf Blaško
3D a animácie na webe
9:30-9:45 Radosław Maciaszczyk Rezultaty projektu "Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum"
9:45-10:00 prestávka  
     
10:00-10:15 Zuzana Stožická
Diskusia o open source softvéri v kontexte otvorenej vedy na Slovensku
10:15-10:30 Richard Fabo
GNU Emacs + Org mód = Easy LaTeX
10:30-10:45 Martin Šechný Otvorený softvér pre rozvíjanie digitálnych zručností 21. storočia
10:45-11:00 prestávka  
     
11:00-11:45 Ondřej Vencálek
Vizualizace dat o úmrtnosti v Anglii pomocí softwaru R a interpretace srovnání měr úmrtnosti u očkovaných a neočkovaných proti onemocnění COVID-19
11:45-12:00 Tomáš Chupáň
Aplikace pro preprocessing, imputaci a analýzu proteomických dat
12:00-12:15 Martin Šechný Východiská pre využitie AI vo vzdelávaní
12:15-12:30 Tomáš Dekan Publikovanie priestorových údajov ÚGKK SR pod licenciou open data (príspevok sekcie Open GIS & Open Data)
12:30-14:00 obed  
     
14:00-16:00 Michal Kaukič
Workshop: Znázornenie a interpretácia dát v marimo notebooku (jazdy taxíkov v New Yorku)
16:00-16:30 Miroslav Biňas
Ako programovať s AI
16:30 a ďalej
 
Neformálna diskusia: Ako ďalej s AI vo vzdelávaní (moderátor: Martin Šechný)
16:00-19:00 Miloslav Ofúkaný, Patrik Brigant, Radim Štampach
Missing Maps mapathon Žilina #14 (workshop sekcie Open GIS & Open Data)
     
 
 
 Spoločné posedenie pri guláši za budovou fakulty.

 

4. júla 2024

 

9:00-9:45 Slavko Fedorik
Ansible: Automatizácia správy systémov a softvéru
9:45-10:00 prestávka  
     
10:00-10:10 Miloslav Ofúkaný
otvorenie sekcie Open GIS & Open Data (abstrakty príspevkov)
10:10-10:30 Jan Růžička, Oto Kaláb, Kateřina Růžičková Zásuvný modul Dyna Crop
10:30-10:50 Róbert Sásik, Dáša Smrčková, Jakub Chromčák, Jana Ižvoltová Výučba Open Source databázových systémov v GIS pre odbor Geodézia a kartografia
10:50-11:20 Martin Tuchyňa, Martin Koška, Peter Mozolík
Open source pre podporu INSPIRE na Slovensku
11:20-11:30 prestávka  
     
11:30-11:50 Jakub Šperka Integrácia nízkonákladových a otvorených technológii vo vývoji geodetického vybavenia
11:50-12:20 Michal Páleník Analýzy regionálnych údajov o demografii a nezamestnanosti krajín Vyšehradskej skupiny v  R a PostGIS
12:20-12:50 Michal Plánka, Jaroslav Burian
Otevřená geodata jako klíč pro informovanou společnost v Česku
12:50-13:00 Miloslav Ofúkaný, Aleš Kozubík
ukončenie sekcie a konferencie OSSConf 2024