13:00 Registrácia účastníkov

14:00 Otvorenie prvého konferenčného dňa

Sekcia τεχ a jeho priatelia (moderátor Pavel Stríž)

14:05 Jan Šustek: Generovanie dokumentovaného zdrojového súboru po blokoch (vyžiadaná prednáška)

Prestávka

15:10 Marian Genčev: Náhodné generování písemek z databází

15:30 Aleš Kozubík: Sadzba aktuárskych symbolov v systéme LaTeX

15:50 Rudolf Blaško: Použitie rôznych písiem v LaTeX-u

16:10 Jiří Rybička: Zpracování textů a závěrečné práce

Prestávka

16:30 Miroslav Biňas: Autorské nástroje v jazyku Markdown

16:50 Aleš Kozubík: Tabuľky ako vystrihnuté z tabuľkových procesorov

17:10 Rudolf Blaško: TikZ a grafy funkcií

17:30 Pavel Stříž: Malé krůčky v ConTeXtu aneb příprava velké přednášky a povídání o kalendáři

Výstava o Mesiaci (autor Pavel Stríž) od 14:00 do 18:00

Missing Maps mapathon Žilina #5 (moderátor Miloslav Ofúkaný) od 17:00 do 20:00 v počítačovej učebni RB054

08:00 Registrácia účastníkov

09:00 Otvorenie druhého konferenčného dňa

Plenárne rokovanie (moderátor Aleš Kozubík)

09:00 Pavel Stříž: Ako som učil fraktály a grafy a vzorce a texty lietať (vyžiadaná prednáška)

Prestávka

10:45 Michal Chovanec: Deep Learning – aplikácie

11:15 Matej Madeja, Miroslav Biňas, Jaroslav Porubän: Automatizácia masovej správy počítačových učební pomocou Ansible

11:35 Tomáš Majer: OpenHardware: Arduino, NodeMCU (ESP8266) a podobné doštičky. Motivačná prednáška k workshopu

11:55 Miroslav Biňas: Výučba programovania tvorbou počítačových hier

12:15 Martin Šechný: Otvorené IT nástroje vo vyučovaní fyziky

Prestávka na obed od 12:35 do 14:00 

14:00 Miroslav Biňas: Robíme IoT s ESP32 v jazyku MicroPython

14:20 Miroslav Kvaššay: Pentaho - Open Source platforma pre Business Intelligence 

14:40 Jaroslav Škarvada: 3D tlač a otvorené nástroje 

15:20 Richard Fabo: Priemyselné zariadenia založené na Arduino a Raspberry Pi. Oslobodenie priemyslu pomocou OSS

Výstava o Mesiaci (autor Pavel Stríž) od 08:00 do 18:00

Terénne mapovanie objektov obce Mojš (vedie Peter Márton) od 09:00 úvodné školenie v počítačovej učebni RB054, potom v teréne od 10:15 do 14:45

Workshop WiFi senzor teploty pomocou ESP8266 (vedie Tomáš Majer) od 15:30 do 18:00 v laboratóriu A301

Po skončení bude nasledovať spoločné neformálne posedenie pri guláši cca o 18:00 pri altánku za fakultou.

08:00 Registrácia účastníkov

09:00 Otvorenie tretieho konferenčného dňa

Sekcia Open GIS & Open Data (moderátor Miloslav Ofúkaný)

09:10 Martin Dobiaš: Za oponou úspešného open source GIS projektu (vyžiadaná prednáška)

09:40 Jáchym Čepický: OpenGeoLabs: technická podpora pre otvorený softvér pre GIS

10:00 Peter Márton: Rozvoj opensource GISu v Žiline v akademickom roku 2018/2019

10:20 Jan Růžička: GeoWeb a GeoServer
 
11:10 Peter Piesecký, Andrea Wongreyová: Použitie FOSS GIS pri tvorbe leteckých systémov a leteckých máp

Prestávka na obed od 11:30 do 13:00

13:00 Ľuboš Balážovič, Jakub Fuska: OSS a jeho využitie pri tvorbe Corine Land Cover 2018

13:20 Ľudmila Jánošíková, Peter Jankovič, Stanislav Mikolajčík: Lokalizácia staníc záchrannej zdravotnej služby s využitím otvorených dát: Prípadová štúdia Prešova

13:40 Jáchym Čepický: Gisquick: Rýchle zdieľanie máp na open source základe

14:00 Miloslav Ofúkaný, Martin Longauer, Aleš FilipPublikovanie výdavkov štátu na záchranné práce počas vyhlásených mimoriadnych situácií v období rokov 2013 – 2018

14:15 Ondrej Vrábel: Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

QGIS fórum (moderátor Martin Dobiaš) od 14:30 do 17:00

14:30 Martin Dobiaš: 3D mapy v QGIS

14:50 Zdena Dobešová, Michal Kučera: Ako sa zmenil QGIS Processing Modeler vo verzii 3

15:10 Peter Petrík: Použitie mobilnej aplikácie Input na zber dát

15:30 Michal Kučera: Využitie QGIS pre spracovanie dát miery ohrozenia železnice

15:50 Peter Petrík: Zobrazovanie meteorologických dát v QGIS 3.6

16:10 Juraj Beták, Šimon Štassel: Lepšia kartografia s QGISom: prípadová štúdia Global Solar Atlas

16:30 Diskusia o založení slovenskej skupiny používateľov QGIS

17:00 Poďakovanie a záver konferencie

Výstava o Mesiaci (autor Pavel Stríž) od 08:00 do 17:00

Semináre pre učiteľov (vedie Jaroslav Škarvada) od 10:00 do 17:00