08:00 Registrácia účastníkov

09:00 Otvorenie druhého konferenčného dňa

Plenárne rokovanie (moderátor Aleš Kozubík)

09:00 Pavel Stříž: Ako som učil fraktály a grafy a vzorce a texty lietať (vyžiadaná prednáška)

Prestávka

10:45 Michal Chovanec: Deep Learning – aplikácie

11:15 Matej Madeja, Miroslav Biňas, Jaroslav Porubän: Automatizácia masovej správy počítačových učební pomocou Ansible

11:35 Tomáš Majer: OpenHardware: Arduino, NodeMCU (ESP8266) a podobné doštičky. Motivačná prednáška k workshopu

11:55 Miroslav Biňas: Výučba programovania tvorbou počítačových hier

12:15 Martin Šechný: Otvorené IT nástroje vo vyučovaní fyziky

Prestávka na obed od 12:35 do 14:00 

14:00 Miroslav Biňas: Robíme IoT s ESP32 v jazyku MicroPython

14:20 Miroslav Kvaššay: Pentaho - Open Source platforma pre Business Intelligence 

14:40 Jaroslav Škarvada: 3D tlač a otvorené nástroje 

15:20 Richard Fabo: Priemyselné zariadenia založené na Arduino a Raspberry Pi. Oslobodenie priemyslu pomocou OSS

Výstava o Mesiaci (autor Pavel Stríž) od 08:00 do 18:00

Terénne mapovanie objektov obce Mojš (vedie Peter Márton) od 09:00 úvodné školenie v počítačovej učebni RB054, potom v teréne od 10:15 do 14:45

Workshop WiFi senzor teploty pomocou ESP8266 (vedie Tomáš Majer) od 15:30 do 18:00 v laboratóriu A301

Po skončení bude nasledovať spoločné neformálne posedenie pri guláši cca o 18:00 pri altánku za fakultou.