Tento rok sme pripravili tri vyžiadané prednášky, jednu zo Slovenska a dve z Česka.                                                                                                                                                                                                                                       

Pozrite si témy, abstrakty a profily našich troch pozvaných rečníkov: Jan Šustek, Pavel Stříž, Martin Dobiaš.