Mapovať budeme objekty v obci Mojš, ktorá sa nachádza blízko Vodného diela Žilina (03.07.2019 od 09:00 do 15:50).

Od 09:00 bude v počítačovej učebni RB054 prebiehať úvodné školenie k OpenStreetMap – vytvorenie konta, ukážka nájdenia správneho tagu a key pre objekty a podobne. Po školení pôjdeme na autobus do Mojša – linka 67 MHD Žilina.

Autobus odchádza zo zastávky Fatranská o 10:32. Na mieste v Mojši budeme o 10:41. Mapovačka môže skončiť o 12:30 – autobus naspäť ide o 12:43 a na fakulte budeme o 13:00. Ak bude vôľa účastníkov, môžeme skončiť aj o dve hodiny neskôr. Autobus 67 odchádza od Vodného diela o 14:23, na fakulte o 14:45.

Účastníci si môžu priniesť akýkoľvek vlastný GPS prijímač (napr. Garmin Etrex 10) alebo smartfón s nainštalovanou aplikáciou, ktorá dokáže robiť záznam trasy a záujmové body (napr. Locus pre OS Android).

Najprv by sme sa prešli hlavnou ulicou v obci a zmapovali by sme všetky dôležité miesta – obchody, škôlku, školu, kaplnku, cintorín, polohu retardérov na ceste. Potom môžeme ísť na občerstvenie do blízkej pizzérie na brehu vodného diela, kde si vieme ukázať aj použitie údajov a ich nahratie do OpenStreetMap. 

Terénne mapovanie vedie Peter Márton.

osm-mapping-party-zilina1-plagat