08:30 Registrácia účastníkov sekcie OpenGIS & OpenData

09:00 Otvorenie tretieho rokovacieho dňa

 

1. blok OpenGIS

 

09:15 Alžbeta Gardoňová: QGIS pre dennú GIS prax

09:45 Peter Márton: Prvý rok s QGIS a otvoreným softvérom pre GIS vo vyučovaní

10:15 Miloslav Ofúkaný: Ako mi pomáha QGIS pri práci s komunitami

 

10:30 – 10:45 Prestávka

 

10:45 Jan Růžička: Zapojení studentů VŠB-TUO do projektu PÁTRAČ

11:15 Adam Mydla: OpenStreetMap ako nástroj humanitárnej pomoci

 

11:45 – 13:00 Prestávka na obed

 

2. blok OpenData

 

13:00 Mariana Hurná: Ako dať mestským dátam nový rozmer, katalóg OpenData a OpenGeoData mesta Prešov

13:45 Miloš Korenčiak: Rastrové meteodáta v Pythone. Efektívne

 

14:30 – 14:45 Prestávka

 

14:45 Martin Kalivoda: Nový digitálny model reliéfu SR 

15:15 Miroslav Ševčík: Aktualizácia priestorových údajov v rezorte Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky

15:45 Tomáš Dekan: Webové aplikácie a mapové služby v rezorte Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky

 

16:15 Ukončenie sekcie prednášok (všetky abstrakty)

 

16:30 – 20:00 Prvý Missing Maps mapathon v Žiline