08:00 Registrácia účastníkov

09:00 Otvorenie tretieho konferenčného dňa

Sekcia Open GIS & Open Data (moderátor Miloslav Ofúkaný)

09:10 Martin Dobiaš: Za oponou úspešného open source GIS projektu (vyžiadaná prednáška)

09:40 Jáchym Čepický: OpenGeoLabs: technická podpora pre otvorený softvér pre GIS

10:00 Peter Márton: Rozvoj opensource GISu v Žiline v akademickom roku 2018/2019

10:20 Jan Růžička: GeoWeb a GeoServer
 
11:10 Peter Piesecký, Andrea Wongreyová: Použitie FOSS GIS pri tvorbe leteckých systémov a leteckých máp

Prestávka na obed od 11:30 do 13:00

13:00 Ľuboš Balážovič, Jakub Fuska: OSS a jeho využitie pri tvorbe Corine Land Cover 2018

13:20 Ľudmila Jánošíková, Peter Jankovič, Stanislav Mikolajčík: Lokalizácia staníc záchrannej zdravotnej služby s využitím otvorených dát: Prípadová štúdia Prešova

13:40 Jáchym Čepický: Gisquick: Rýchle zdieľanie máp na open source základe

14:00 Miloslav Ofúkaný, Martin Longauer, Aleš FilipPublikovanie výdavkov štátu na záchranné práce počas vyhlásených mimoriadnych situácií v období rokov 2013 – 2018

14:15 Ondrej Vrábel: Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

QGIS fórum (moderátor Martin Dobiaš) od 14:30 do 17:00

14:30 Martin Dobiaš: 3D mapy v QGIS

14:50 Zdena Dobešová, Michal Kučera: Ako sa zmenil QGIS Processing Modeler vo verzii 3

15:10 Peter Petrík: Použitie mobilnej aplikácie Input na zber dát

15:30 Michal Kučera: Využitie QGIS pre spracovanie dát miery ohrozenia železnice

15:50 Peter Petrík: Zobrazovanie meteorologických dát v QGIS 3.6

16:10 Juraj Beták, Šimon Štassel: Lepšia kartografia s QGISom: prípadová štúdia Global Solar Atlas

16:30 Diskusia o založení slovenskej skupiny používateľov QGIS

17:00 Poďakovanie a záver konferencie

Výstava o Mesiaci (autor Pavel Stríž) od 08:00 do 17:00

Semináre pre učiteľov (vedie Jaroslav Škarvada) od 10:00 do 17:00