Jan Růžička – GeoWeb a GeoServer

Platforma GeoWeb nabízí řadu možností jak dnes vyvíjet geografické informační systémy, které pracují s aktuálními daty, umožňují sdílet znalosti a využívat výpočetní sílu technologií ze skupiny cloud computing. Jedním ze stavebních kamenů této platformy jsou služby standardizované OGC (Open Geospatial Consortium). GeoServer patří mezi hlavní hráče v oblasti implementace nových standardů nebo nových verzí existujících standardů. Pokud máte zájem se seznámit s tím co standardy nabízejí, je GeoServer volbou velmi vhodnou. V rámci příspěvku se podíváme na platformu GeoWeb, včetně využití služeb na bázi cloud computing a ukážeme si jakou roli zde hraje GeoServer. Dále si představíme GeoServer a ukážeme si jeho základní konfiguraci. V rámci diskuse se může evěnovat otázkám pokročilé konfigurace a napojení do infrastruktury.

Juraj Beták, Šimon Štassel – Lepšia kartografia s QGISom: prípadová štúdia Global Solar Atlas

Viac ako desaťročie poskytuje spoločnosť Solargis globálne meteorologické, klimatické a iné geodáta pre podporu solárnej energetiky. Jadrom našej práce je tvorba a operačná prevádzka rozsiahlej časopriestorovej databázy. Mapy sú vynikajúcim prostriedkom, ako takéto dáta vizualizovať, vysvetľovať rôzne fenomény, poskytnúť argumenty pre decíznu sféru, či podporiť edukačný segment v témach efektívnosti solárnej energetiky. V roku 2016 sme začali ambiciózny projekt, ktorý je v súčasnosti prezentovaný na doméne GlobalSolarAtlas.info. Pre sekciu Download sme pripravili a publikovali stovky regionálnych a štátnych tematických máp. Pre náš tím to bola technologická výzva. Na začiatku projektu sme po starostlivom vyhodnotení opustili komerčnú GIS platformu, vybrali sme QGIS a transformovali našu kartografickú produkciu. V tomto príspevku chceme podeliť o našu 3-ročnú skúsenosť s QGISom, s bližším zameraním na kvalitu kartografického výstupu, niektoré triky, ktoré máme radi, či možnosti automatického generovania máp:
- tematické mapy z rastrových vstupov;
- impakt farebnej legendy pre dobrú čitateľnosť a pochopenie mapy;
korektná kombinácia dátovej vrstvy s tieňovaným reliéfom bez skreslenia tematickej farebnej legendy;
triky v štýlovaní, využitie transparencie objektov;
mapové popisky: automatizované versus manuálne umiestnenie;
prepojenie s PyQGIS a limity automatickej tvorby máp; manuálne korekcie a úpravy;
dizajn mapového layoutu: v jednoduchosti je krása (skúsenosti na základe konfrontácie s našimi koncovými užívateľmi);
benefity Open source platformy pre náš tím a pre našich koncových užívateľov.