13:00 Registrácia účastníkov

14:00 Otvorenie prvého konferenčného dňa

Sekcia τεχ a jeho priatelia (moderátor Pavel Stríž)

14:05 Jan Šustek: Generovanie dokumentovaného zdrojového súboru po blokoch (vyžiadaná prednáška)

Prestávka

15:10 Marian Genčev: Náhodné generování písemek z databází

15:30 Aleš Kozubík: Sadzba aktuárskych symbolov v systéme LaTeX

15:50 Rudolf Blaško: Použitie rôznych písiem v LaTeX-u

16:10 Jiří Rybička: Zpracování textů a závěrečné práce

Prestávka

16:30 Miroslav Biňas: Autorské nástroje v jazyku Markdown

16:50 Aleš Kozubík: Tabuľky ako vystrihnuté z tabuľkových procesorov

17:10 Rudolf Blaško: TikZ a grafy funkcií

17:30 Pavel Stříž: Malé krůčky v ConTeXtu aneb příprava velké přednášky a povídání o kalendáři

Výstava o Mesiaci (autor Pavel Stríž) od 14:00 do 18:00

Missing Maps mapathon Žilina #5 (moderátor Miloslav Ofúkaný) od 17:00 do 20:00 v počítačovej učebni RB054

Pre 11. ročník konferencie prijímame príspevky do 8 tematických blokov:

  • 3D tlač
  • Open Data
  • Open GIS
  • Open Hardware
  • OSS vo vzdelávaní
  • TeX a jeho priatelia
  • Vývoj OSS

Po prijatí abstraktov organizátori vytvoria sekcie.

Pripravujeme dve sprievodné akcie:

  • Missing Maps mapathon Žilina #5
  • QGIS fórum – stretnutie slovenských používateľov mapového programu QGIS (QGIS Slovak User Group), srdečne sú vítaní aj českí užívatelia QGIS