Konferenčný zborník bude vydaný na CD s prideleným ISBN spolu s tlačeným zborníkov abstraktov.

Na konferenciu prijímame príspevky v dvojakom režime. Nerecenzované príspevky, z ktorých uverejňujeme len abstrakt a recenzované príspevky, ktoré budú posudzované dvomi nezávislými recenzentmi. Prijaté recenzované príspevky uverejníme v plnom znení.

Príspevky môžu byť spracované v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Maximálna dĺžka príspevku je 8 strán. Prijímame len príspevky spracované v systéme LaTeX podľa týchto šablón:

Šablóna pre príspevky v slovenčine alebo češtine:
Formát 7z (7zip)
Formát zip
Formát tar.gz (tar, gzip)

Template for the articles in english
Format 7z (7zip)
Format zip
Format tar.gz (tar, gzip)

Plný text príspevkov na recenzovanie posielajte vo formáte .pdf. Abstrakty nerecenzovaných príspevkov posielajte v textovom súbore v kódovaní UTF-8 príp. priamo zdrojový súbor TeXu.

Obidva typy príspevkov posielajte mailom na adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

08:00 Registrácia účastníkov

09:00 Otvorenie tretieho konferenčného dňa

Sekcia Open GIS & Open Data (moderátor Miloslav Ofúkaný)

09:10 Martin Dobiaš: Za oponou úspešného open source GIS projektu (vyžiadaná prednáška)

09:40 Jáchym Čepický: OpenGeoLabs: technická podpora pre otvorený softvér pre GIS

10:00 Peter Márton: Rozvoj opensource GISu v Žiline v akademickom roku 2018/2019

10:20 Jan Růžička: GeoWeb a GeoServer
 
11:10 Peter Piesecký, Andrea Wongreyová: Použitie FOSS GIS pri tvorbe leteckých systémov a leteckých máp

Prestávka na obed od 11:30 do 13:00

13:00 Ľuboš Balážovič, Jakub Fuska: OSS a jeho využitie pri tvorbe Corine Land Cover 2018

13:20 Ľudmila Jánošíková, Peter Jankovič, Stanislav Mikolajčík: Lokalizácia staníc záchrannej zdravotnej služby s využitím otvorených dát: Prípadová štúdia Prešova

13:40 Jáchym Čepický: Gisquick: Rýchle zdieľanie máp na open source základe

14:00 Miloslav Ofúkaný, Martin Longauer, Aleš FilipPublikovanie výdavkov štátu na záchranné práce počas vyhlásených mimoriadnych situácií v období rokov 2013 – 2018

14:15 Ondrej Vrábel: Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

QGIS fórum (moderátor Martin Dobiaš) od 14:30 do 17:00

14:30 Martin Dobiaš: 3D mapy v QGIS

14:50 Zdena Dobešová, Michal Kučera: Ako sa zmenil QGIS Processing Modeler vo verzii 3

15:10 Peter Petrík: Použitie mobilnej aplikácie Input na zber dát

15:30 Michal Kučera: Využitie QGIS pre spracovanie dát miery ohrozenia železnice

15:50 Peter Petrík: Zobrazovanie meteorologických dát v QGIS 3.6

16:10 Juraj Beták, Šimon Štassel: Lepšia kartografia s QGISom: prípadová štúdia Global Solar Atlas

16:30 Diskusia o založení slovenskej skupiny používateľov QGIS

17:00 Poďakovanie a záver konferencie

Výstava o Mesiaci (autor Pavel Stríž) od 08:00 do 17:00

Semináre pre učiteľov (vedie Jaroslav Škarvada) od 10:00 do 17:00

08:00 Registrácia účastníkov

09:00 Otvorenie druhého konferenčného dňa

Plenárne rokovanie (moderátor Aleš Kozubík)

09:00 Pavel Stříž: Ako som učil fraktály a grafy a vzorce a texty lietať (vyžiadaná prednáška)

Prestávka

10:45 Michal Chovanec: Deep Learning – aplikácie

11:15 Matej Madeja, Miroslav Biňas, Jaroslav Porubän: Automatizácia masovej správy počítačových učební pomocou Ansible

11:35 Tomáš Majer: OpenHardware: Arduino, NodeMCU (ESP8266) a podobné doštičky. Motivačná prednáška k workshopu

11:55 Miroslav Biňas: Výučba programovania tvorbou počítačových hier

12:15 Martin Šechný: Otvorené IT nástroje vo vyučovaní fyziky

Prestávka na obed od 12:35 do 14:00 

14:00 Miroslav Biňas: Robíme IoT s ESP32 v jazyku MicroPython

14:20 Miroslav Kvaššay: Pentaho - Open Source platforma pre Business Intelligence 

14:40 Jaroslav Škarvada: 3D tlač a otvorené nástroje 

15:20 Richard Fabo: Priemyselné zariadenia založené na Arduino a Raspberry Pi. Oslobodenie priemyslu pomocou OSS

Výstava o Mesiaci (autor Pavel Stríž) od 08:00 do 18:00

Terénne mapovanie objektov obce Mojš (vedie Peter Márton) od 09:00 úvodné školenie v počítačovej učebni RB054, potom v teréne od 10:15 do 14:45

Workshop WiFi senzor teploty pomocou ESP8266 (vedie Tomáš Majer) od 15:30 do 18:00 v laboratóriu A301

Po skončení bude nasledovať spoločné neformálne posedenie pri guláši cca o 18:00 pri altánku za fakultou.