Vedeckí garanti konferencie

 • prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., FRI, Žilinská univerzita, Žilina
 • prof. Oleg Černojarov, Moscow Power Engineering Institute (RU)
 • prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD., Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Vedecký a programový výbor

 • Karol Grondžák, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina
 • Remigiusz Olejnik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (PL)
 • Štefan Peško, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina
 • Jiří Rybička, MZLU Brno (CZ)
 • Rudolf Blaško, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina
 • Michal Kaukič, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina
 • Aleš Kozubík, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina
 • Pavel Tišnovský, Red Hat CZ, Brno (CZ)
 • Pavel Stříž, Nakladatelství Martin Stříž, Bučovice (CZ)
 • Jan Růžička, Institut geoinformatiky, VŠB - TU, Ostrava (CZ)
 • Alberto di Taranto, tyto software ingeneering, Trento (IT)

Organizačný výbor

 • Aleš Kozubík, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina, predseda
 • Rudolf Blaško, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina
 • Roman Hajtmanek, Žilinská univerzita,SOIT, Žilina
 • Michal Kaukič, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina
 • Matej Hrušovský, Red Hat CZ, Brno (CZ)
 • Miloslav Ofúkaný, AMAVET klub č. 962 GeoCommunity, SOIT, Bratislava
 • Peter Štrba, Gymnázium Mikuláša Galandu, SOIT, Turčianske Teplice