Termíny platné pre recenzované príspevky

Zasiela sa abstrakt. Po jeho potvrdení organizačným výborom zašlete plný príspevok v rozsahu do 8 strán. Tento rozsah nie je možné prekročiť.

  • Otvorenie zasielania abstraktov a príspevkov: Streda, 11. mája 2016
  • Ukončenie prijímania príspevkov: predĺžené do 1.júla 2016
  • V tomto roku sme sa rozhodli vydať zborník ako postkonferenčný!!

Termíny platné pre nerecenzované príspevky

Zasiela sa len abstrakt prednášky.

  • Otvorenie zasielania abstraktov: Streda, 11. mája 2016
  • Ukončenie prijímania abstraktov: predĺžené do 1. júla 2016
  • V tomto roku sme sa rozhodli vydať zborník ako postkonferenčný!!

Autori tak môžu do skončenia konferencie modifikovať svoje príspevky podľa reakcií a pripomienok počas konferencie.

Pre odosielanie oboch typov príspevkov a ich recenzie používame HotCRP recenzný systém. Tam si potrebujete vytvoriť konto a priebeh recenzie budete sledovať tiež tam.

Prejsť do recenzného systému