Termíny platné pre recenzované príspevky

Zasiela sa abstrakt. Po jeho potvrdení organizačným výborom zašlete plný príspevok v rozsahu do 8 strán. Tento rozsah nie je možné prekročiť.

  • Otvorenie zasielania abstraktov a príspevkov: Pondelok, 10. júla 2017
  • Ukončenie prijímania príspevkov: Nedeľa, 15.októbra 2017

Termíny platné pre nerecenzované príspevky

Zasiela sa len abstrakt prednášky.

  • Otvorenie zasielania abstraktov: Pondelok, 10. júla 2017
  • Ukončenie prijímania abstraktov: Nedeľa, 5.novembra 2017

Pre odosielanie oboch typov príspevkov a ich recenzie používame HotCRP recenzný systém. Tam si potrebujete vytvoriť konto a priebeh recenzie budete sledovať tiež tam.

Prejsť do recenzného systému