Vytlačiť

Pre 11. ročník konferencie prijímame príspevky do 8 tematických blokov:

Po prijatí abstraktov organizátori vytvoria sekcie.

Pripravujeme dve sprievodné akcie: