Pre tento ročník pripravujeme rokovania v týchto sekciách:

Okrem rokovania v sekciách pripravujeme počas konferencie dve sprievodné akcie: