Pre tento ročník pripravujeme rokovania v týchto sekciách:

  • LaTeX a jeho priatelia
  • Wiki Media
  • Vývoj OSS
  • Open GIS & Open Data
  • OSS vo vzdelávani
  • Open Hardware

Okrem rokovania v sekciách pripravujeme počas konferencie dve sprievodné akcie:

  • Deň OSS v škole