Na konferencii sú pripravené tieto vyžiadané prednášky:

Plenárne prednášky

Alberto di Taranto: Exposing services: Hands on JBoss Fuse ESB

Abstract

How can I expose services for B2B or B2C (heterogeneous) environments? It is very interesting to see what JBoss Fuse Enterprise Service Bus can do for you, how it works and how it is able to take upon itself a lot of tasks easing the cost of integration. We will see some practical examples on how to expose some services, how to produce and consume them.

 

alberto

About the author

Graduated in Electronic Engineering, he was involved in the integration of different software systems in large scale architectures. He works since their appearance in Java environments, preferably running on Linux systems of which he is an active user. Currently he is working at the JRC, Joint Research Center, the in-house science service of the European Commission, and he has in charge the responsibility of collecting the metadata of all the different researches to expose them as open data.


He founded in 2013 Tyto srl based in Trento, Italy, a software engineering company where he holds the position of Managing Director.

 

Zuzana Dobešová: Vizuální programování v QGIS

Abstrakt prednášky

Vizuální programování je způsob jak jednoduchou grafickou formou navrhnout postup zpracování dat. Je potěšující, že i Open Source softwary v GIS mají dnes k dispozici tuto komponentu. V programu QGIS je to Processing Modeler, v GRASS GIS je to Graphical Modeler. U každého vizuálního programovacího jazyka jsou důležité jak jeho funkční možnosti, tak je důležitý použitý vizuální slovník, resp. sada grafických symbolů a spojných čar. Na srozumitelnost modelů má vliv jak podoba jednotlivých symbolů, jejich uspořádání, tak texty jako jsou názvy parametrů, atd. Vizuální slovník je důležitý z hlediska kognice při sestavování a opakovaném použití modelů jak stejným nebo dalším uživatelem.

Přednáška ukáže možnosti hodnocení vizuálního programování v QGIS jak podle teoretických principů, tak možnosti hodnocení pomocí eye-tracking měření.

 

Dobesova Zdena Foto

 O autorke

Je odbornou asistentkou na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde učí již patnáctým rokem.

Ve výuce přednáší základy relačních databázových systémů a skriptování v Python pro ArcGIS. V posledních letech se zabývá možnostmi vizuálního programování v GIS softwarech. Hlavní předností vizuálního programování je pro běžné uživatele rychlá a vstřícná tvorba postupů v grafické podobě. To ocení nejen uživatelé v praxi ale i studenti, kteří začínají s automatizovaným zpracováním prostorových dat. Autorka se snaží poodhalovat taje a krásy správně navrženého vizuálního programu.

 

Tomáš Hála: Tabulky v CONTEXTu - Přístupy, možnosti, algoritmy

Abstrakt

Sazba tabulek trvale patří mezi obtížnější prvky při zpracování publikací. Přednáška představí přehled možností sazby tabulek v systému ConTeXt. Zabývá se srovnáním dostupných způsobů, starších i současných, srovnává jejich možnosti vzájemně i s "konkurenčním" LaTeX-em.

Dále budou předvedeny některé jednoduché algoritmy, kterými lze celkem snadno rozšířit stávající funkcionalitu. Algoritmy budou prezentovány v jazyce Lua, jenž je vestavěn v systému ConTeXt MkIV.

 

hala

O autorovi

Autor se již téměř 25 let zabývá zpracováním textů na počítači, neboť si před mnoha lety založil vlastní nakladatelství (KONVOJ), kde zjistil, že bez znalosti tohoto oboru to nepůjde.
V uvedené oblasti je nyní těžištěm jeho zájmu především sazba publikací systémem ConTeXt, který "objevil" před několika lety a který úspěšně využívá při sazbě různých textů. Zabývá se také využitím možností jazyka Lua pro podporu sazby.

Je dlouholetým členem Československého sdružení uživatelů TeXu, v současné době v roli zástupce šéfredaktora Zpravodaje CSTUG.Je také členem mezinárodního spolku ConTeXt Group.

Na Mendelově univerzitě se dlouhodbě věnuje výuce předmětu "Programovací techniky" a nově dvojici předmětů "Ateliér grafického designu I a II", v nichžpředává studentům své zkušenosti z oblasti typografie, sazby a formální úpravy závěrečných prací.

Ve svém volném čase, pokud mu nějaký zbude, se věnuje turistice, fotografování a psaní příspěvků na konference.