9,00 -  OpenGIS  (moderátor bloku: Milo Ofúkaný)

09:00 Otvorenie sekcie OpenGIS (moderátor bloku: Miloslav Ofúkaný)

09:05 Zdena Dobešová: Vizuální programování v QGIS (vyžiadaná prednáška)
09:45 Jan Růžička, Vojtěch Lhotský: ElasticSearch pro prostorová data
10:15 Martin Kalivoda, Miloslav Ofúkaný: WebMap je otvorený projekt pre komunitu študentov a učiteľov GIS
10:45 Ľuboš Balážovič, Lukáš Mužla: Fyzickogeografická charakteristika územia s využitím nástroja QGIS
11:15 Jozef Nováček, Ján Tóbik, Petr Pastorek: Satelitné snímky a z nich odvodené priestorové údaje prístupné ako opendata

 

Paralelne pre záujemcov (linuxové laboratórium A301)

10,00 - 12,00 Workshop: Jazyk Lua a LuaLaTeX - pokračovanie11:45 - 13:00 Obed

13:00 Rostislav Nétek: Nasazení otevřené platformy Crismapp pro vizualizaci zemětřesení v Norsku
13:30 Antonín Orlík: MyGeodata Cloud
14:00 Pavel Krajčí: Sledovanie výšky snehu na princípe crowdsourcingu
14:30 Michal Lacko, Stanislav Zubal, Jaroslav Hofierka: Paralelizácia interpolačného modulu v.surf.rst geografického informačného systému GRASS pomocou knižnice OpenMP
15:00 Martin Pravda: Interaktívne polohové priradenie a zobrazenie rastrových máp v prostredí geoweb
15:30 Michal Páleník: OpenStreetMap, Freemap a Oma v rokoch 2015 a 2016
16:00 Miloslav Ofúkaný, Jakub Fuska: Prieskum využívania OSS pre GIS na školách a v praxi

16:15 Vyžrebovanie výhercu vecnej ceny spomedzi hlasujúcich v prieskume (http://amavet962.org/prieskum-vyuzivania-oss-gis-skoly-prax/) a vyhlásenie najlepšej prezentácie sekcie

16:30 Ukončenie sekcie OpenGIS