Vyžiadané prednášky

 

  9,00  Alberto di Taranto: Exposing services: Hands on JBoss Fuse ESB

10,00  Tomáš Hála: Tabulky v CONTEXTU - Přístupy, možnosti, algoritmy

 

11,00 Prestávka

 

LaTeX a jeho priatelia (moderátor bloku: Pavel Stříž)

11,15  J.Rybička: jednoduché není jednoduché - řádkový proklad pod lupou

11,35  R.Blaško: LaTeX a zrkadlo sadzby

11,55  A.Kozubík: Ako som objavil knižnicu tikzDevice

 

12,15 - 14,00 Obed

 

OSS vo vede a vzdelávaní (moderátor bloku: Michal Kaukič)

 

14,00 M.Biňas: Aplikácia metodík object first a design patterns first so softvérovým rámcom GameLib

14,20 Z. Borčinová: Rozdeľuj a počítaj s MPI!

14,40 R.Hajtmanek: názov bude upresnený autorom

15,00 D.Maršáleková: Tvorba vlastných aplikácií pre interaktívne tabule

15,20 P.Tišnovský: K čemu je nám Lua

 

15,40 Prestávka

 

16,00 - 17,30 M.Kaukič: Jupyter notebook - ďalšie skúsenosti (seminár)

 

Paralelne pre záujemcov (linuxové laboratórium A301)

 

16,00 - 17,30 Workshop: Jazyk Lua a LuaLaTeX

 

 

18,00 -- ?? Spoločné posedenie účastníkov pri guláši.