Od  soboty 9. decembra do nedele 10. decembra 2017

 

sa v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky (FRI) Žilinskej univerzity uskutoční už 9. ročník konferencie OSSConf (Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach), ktorú organizuje Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v spolupráci s Česko-slovenským združením užívateľov TeXu, ktorý je garantom sekcie LaTeX a jeho priatelia a Asociáciou pre mládež, vedu a techniku – klub č. 962, ktorá je garantom sekcie OpenGIS.