9,00 - 12,30 Registrácia účastníkov, ubytovanie, obed

 

11,30 --  Výstavka open hardware v akcii ( inteligentný dom, robotika a pod., 3D tlač až 30.6.)

 

13,00 Oficiálne otvorenie konferencie
 

Open hardware (moderátor bloku: Remigiusz Olejnik)

 

13,05  P.Macík, M.Jaroš: SmartHouse on SilverThings

13,35  M.Chovanec: Adaptive sparse distributed memory as function approximator

14,00  P.Macík, M.Jaroš: IoT on SilverThings platform

14,30  P.Stříž: Přepínání elektrických spotřebičů přes Arduino z PDF

14,50  P.Šarafín: Interactive outdoor game based on NFC "Find the tree"

15,10  R.Olejnik: GNU radio toolkit and its application in the area of RF signal processing

 

15,30 Prestávka

 

15,40  Ludvíček,J.: JBoss Fuse: First ride on Camel

16.15  M.Kvaššay: Analýza modelu ľudského tela s využitím nástroja blender

16,30 -- M.Kaukič: Seminár Jupyter notebook

 

 

 

 

Vyžiadané prednášky

 

  9,00  Alberto di Taranto: Exposing services: Hands on JBoss Fuse ESB

10,00  Tomáš Hála: Tabulky v CONTEXTU - Přístupy, možnosti, algoritmy

 

11,00 Prestávka

 

LaTeX a jeho priatelia (moderátor bloku: Pavel Stříž)

11,15  J.Rybička: jednoduché není jednoduché - řádkový proklad pod lupou

11,35  R.Blaško: LaTeX a zrkadlo sadzby

11,55  A.Kozubík: Ako som objavil knižnicu tikzDevice

 

12,15 - 14,00 Obed

 

OSS vo vede a vzdelávaní (moderátor bloku: Michal Kaukič)

 

14,00 M.Biňas: Aplikácia metodík object first a design patterns first so softvérovým rámcom GameLib

14,20 Z. Borčinová: Rozdeľuj a počítaj s MPI!

14,40 R.Hajtmanek: názov bude upresnený autorom

15,00 D.Maršáleková: Tvorba vlastných aplikácií pre interaktívne tabule

15,20 P.Tišnovský: K čemu je nám Lua

 

15,40 Prestávka

 

16,00 - 17,30 M.Kaukič: Jupyter notebook - ďalšie skúsenosti (seminár)

 

Paralelne pre záujemcov (linuxové laboratórium A301)

 

16,00 - 17,30 Workshop: Jazyk Lua a LuaLaTeX

 

 

18,00 -- ?? Spoločné posedenie účastníkov pri guláši.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,00 -  OpenGIS  (moderátor bloku: Milo Ofúkaný)

09:00 Otvorenie sekcie OpenGIS (moderátor bloku: Miloslav Ofúkaný)

09:05 Zdena Dobešová: Vizuální programování v QGIS (vyžiadaná prednáška)
09:45 Jan Růžička, Vojtěch Lhotský: ElasticSearch pro prostorová data
10:15 Martin Kalivoda, Miloslav Ofúkaný: WebMap je otvorený projekt pre komunitu študentov a učiteľov GIS
10:45 Ľuboš Balážovič, Lukáš Mužla: Fyzickogeografická charakteristika územia s využitím nástroja QGIS
11:15 Jozef Nováček, Ján Tóbik, Petr Pastorek: Satelitné snímky a z nich odvodené priestorové údaje prístupné ako opendata

 

Paralelne pre záujemcov (linuxové laboratórium A301)

10,00 - 12,00 Workshop: Jazyk Lua a LuaLaTeX - pokračovanie11:45 - 13:00 Obed

13:00 Rostislav Nétek: Nasazení otevřené platformy Crismapp pro vizualizaci zemětřesení v Norsku
13:30 Antonín Orlík: MyGeodata Cloud
14:00 Pavel Krajčí: Sledovanie výšky snehu na princípe crowdsourcingu
14:30 Michal Lacko, Stanislav Zubal, Jaroslav Hofierka: Paralelizácia interpolačného modulu v.surf.rst geografického informačného systému GRASS pomocou knižnice OpenMP
15:00 Martin Pravda: Interaktívne polohové priradenie a zobrazenie rastrových máp v prostredí geoweb
15:30 Michal Páleník: OpenStreetMap, Freemap a Oma v rokoch 2015 a 2016
16:00 Miloslav Ofúkaný, Jakub Fuska: Prieskum využívania OSS pre GIS na školách a v praxi

16:15 Vyžrebovanie výhercu vecnej ceny spomedzi hlasujúcich v prieskume (http://amavet962.org/prieskum-vyuzivania-oss-gis-skoly-prax/) a vyhlásenie najlepšej prezentácie sekcie

16:30 Ukončenie sekcie OpenGIS