Konferenčný zborník bude vydaný na CD s prideleným ISBN spolu s tlačeným zborníkov abstraktov.

Na konferenciu prijímame príspevky v dvojakom režime. Nerecenzované príspevky, z ktorých uverejňujeme len abstrakt a recenzované príspevky, ktoré budú posudzované dvomi nezávislými recenzentmi. Prijaté recenzované príspevky uverejníme v plnom znení.

Príspevky môžu byť spracované v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Maximálna dĺžka príspevku je 8 strán. Prijímame len príspevky spracované v systéme LaTeX podľa týchto šablón:

Šablóna pre príspevky v slovenčine alebo češtine:
Formát 7z (7zip)
Formát tgz (tar, gzip)

Template for the articles in english
Format 7z (7zip)
Format tgz (tar, gzip)

Pre odosielanie príspevkov a ich recenzie používame HotCRP recenzný systém. Tam si potrebujete vytvoriť konto a priebeh recenzie budete sledovať tiež tam. Je to len po anglicky, ale to určite nie je problém pre autorov príspevkov.

Prejsť do recenzného systému