Organizátori 11. ročníka konferencie OSSConf pre vás pripravili bohatý program.

Prvý konferenčný deň sekcia τεχ a jeho priatelia prinesie 9 prednášok, bude otvorená výstava o Mesiaci a koná sa workshop Missing Maps mapathon Žilina #5.

Druhý konferenčný deň počas plenárneho rokovania vystúpia 8 rečníci, bude pokračovať výstava o Mesiaci, uskutoční sa terénne mapovanie do OpenStreetMap, workshop WiFi senzor teploty pomocou ESP8266 a neformálne posedenie pri guláši.

Tretí konferenčný deň odznie 16 prezentácií (10 v sekcii Open GIS & Open Data, 6 v QGIS fóre), 2 semináre pre učiteľov (Základy tvorby modelov pre 3D tlač, Machine learning) a bude ukončená výstava o Mesiaci.

Podrobnosti nájdete, ak kliknite v hornom menu na program.