Vytlačiť

V stredu 4. júla 2018 sa na medzinárodnej konferencii predstavia rečníci s prednáškami o otvorených geografických informačných systémoch (OpenGIS) a otvorených údajoch (OpenData). Po skončení tejto sekcie bude nasledovať praktický seminár (Prvý Missing Maps mapathon v Žiline), venovaný mapovaniu polohopisu zo satelitných snímok pre potreby humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc. Pozrite si predbežný časový plán sekcie tu.